Taxeren van een bedrijfsobject

Taxatie van uw bedrijfspand

Onze visie is dat wat u ook van plan bent met uw bedrijfsvastgoed, de basis van deze plannen een juiste beoordeling van de feiten en de daarbij behorende waarde is: een taxatie. Wij vinden dat je hiermee een goede basis legt of ook wel een nulmeting maakt van de feitelijkheden met betrekking tot uw grond, gebouw, rechten en plichten van waaruit je verder kunt bouwen.

Dit omdat een goede taxatie meer is dan het alleen maar even vaststellen van de waarde. Bij een correct en zorgvuldig uitgevoerde taxatie zal op elk aspect gekeken worden naar het vastgoed waarbij nauwkeurig de voors en tegens worden afgewogen en vertaald naar waardering

 maar zeker ook zo belangrijk naar een risico-inschatting op de diverse deelaspecten van uw ondergrond met de aanwezige rechten en opstallen.

Redenen voor een taxatie

De meest voorkomende redenen voor een taxatie zijn:

 • (Her-)financiering
 • Fiscale doeleinden (jaarrekeningen)
 • Verwerven van vastgoed
 • Arbitrage-, advies- en rechtszaken
 • Afstoten van vastgoed
 • Wet WOZ
 • Bedrijfsoverdracht (evt. aandelen)
 • Opstalverzekering

 

Expertise en certificeringen

Taxeren is een vak apart en tegenwoordig zijn de standaardeisen al fors aangescherpt. Bentum Makelaardij Commercieel Vastgoed heeft altijd al voorop gelopen op het gebied van educatie en certificeringen, ook nu lopen we weer voorop voor wat betreft gehanteerde standaarden doordat we onze taxaties maken en/of afstemmen op:

 • Internationale Taxatiestandaarden IVS (Red book, RICS) en
 • Europese taxatiestandaarden: EVS (Blue Book, TEGoVA);
 • Hierbij rekening houdende met de richtlijnen en adviezen van het PTA (Platvorm van Taxateurs en Accountants), dit is thans overgegaan naar het NRVT. In het NRVT staan we ingeschreven in de kamers Bedrijfsmatig Vastgoed - Grootzakelijk Vastgoed en WOZ
 • Ook zijn we lid van het Taxatiemanagement Instistuut, TMI

Op basis van onze expertise worden we onder andere veel gevraagd voor het volgende type onroerende zaken:

 • Bedrijfsmatig vastgoed, midden- en grootbedrijf, industrie, horeca en onderwijs
 • Bijzondere, incourante en/of meer complexe onroerende zaken
 • Omzetgerelateerde onroerende zaken
 • Bijzondere/beperkt zakelijke rechten

Onafhankelijkheid en zekerheden

Ten eerste zijn we NVM Business lid en we houden ons aan de erecode opgesteld door de NVM, deze is te vinden op www.NVM.nl. Handhaving vindt plaats middels periodiek overleg en direct toezicht vanuit de eindverantwoordelijke(n). Binnen de geaccepteerde ethische codes en onze interne gedragsregels zijn voldoende maatregelen genomen die moeten borgen dat er afdoende scheiding is tussen taxatieactiviteiten en makelaarsactiviteiten.

Om onze onafhankelijkheid en kwaliteit extra te waarborgen wordt elke taxatie die wij uitbrengen voorzien van controle middels een tweedelezing door een daartoe gekwalificeerd externe collega taxateur.  

Portefeuilles en objecten met een marktwaarde van boven € 1.000.000,- of objecten die op andere wijze zeer bijzonder worden standaard gezamenlijk opgenomen en uitgewerkt met een daartoe gekwalificeerd externe collega taxateur.

Uiteraard zullen we er alles aan doen om klachten te voorkomen, maar mocht zo'n situatie zich voordoen dan proberen we dit eerst in goed overleg op te lossen. Indien dit niet afdoende is dan zijn we aangesloten bij het NVM tuchtrecht voor leden (www.NVM.nl) alsmede het tuchtrecht vanuit het NRVT (www.NRVT.nl).

 

                           

Nieuws