Adviseren bij bedrijfsonroerende zaken

Advies bij uw bedrijfsonroerende zaken

Naast al onze andere dienstverlening is er altijd nog een gebied van de adviesvraag die net niet, geheel niet of onder meerdere deelgebieden valt.

Het verwerven, hebben, houden en afstoten van vastgoed is binnen een organisatie geen momentopname, maar een doorlopend proces. Dit geldt voor zowel de eigenaren en gebruikers als ook voor de beleggers. Denk hierbij aan de totale kosten van eigendom en gebruik.

Diverse mogelijkheden aangaande uw onroerende zaken

We kunnen u derhalve adviseren bij alle mogelijke aspecten die iets te maken hebben met vastgoed, hierbij kunt u denken aan onder andere:

  • Begeleiding bij executieverkopen en executieveilingen (artikel 3:268 BW)
  • (Wettelijke) Huurprijsaanpassingen (artikel 7:290 BW ev)
  • Oplossen van huurgeschillen
  • Advies bij Bezwaarprocedures in het kader van de Wet WOZ, Onteigening, Planschades en dergelijke
  • Advisering Onderwijsinstellingen
  • Advisering Overheden
  • Advisering Zorginstellingen
  • Advisering Rechtbanken/bij rechtszaken en geschillen
  • Bedrijfsbeëindigingen en bedrijfsoverdrachten
  • Advies bij faillissement (ook van huurders)

Indien nodig of gewenst schakelen we bij onze advisering aanvullende hulp in van notarissen, accountants, fiscalisten, bankiers, juristen, etc.

Nieuws