Taxeren

Bedrijfspand laten taxeren

Wat u ook van plan bent met uw bedrijfsvastgoed: een taxatie vormt altijd de basis van een gedegen beoordeling van het pand.

Evaluatie en waardering van feiten

Een gedegen beoordeling is gebaseerd op feiten en evalueert de waarde van die feiten. Tijdens een taxatie evalueren en waarderen we alle feitelijke aspecten van uw bedrijfsvastgoed. Daarnaast voeren we een risico-inschatting op de diverse deelaspecten van uw ondergrond met de aanwezige rechten en opstallen uit.

Nulmeting bij investeringen

De taxatie functioneert tevens als nulmeting van feiten met betrekking tot uw grond, gebouw, rechten en plichten. De nulmeting is een basis van waaruit de taxatiewaarde door het doen van investeringen en inspanningen kan worden verhoogd.  
 

Redenen voor een taxatie

De meest voorkomende redenen voor een taxatie zijn:

 • (Her-)financiering
 • Fiscale doeleinden (jaarrekeningen)
 • Verwerven van vastgoed
 • Arbitrage-, advies- en rechtszaken
 • Afstoten van vastgoed
 • Wet WOZ
 • Bedrijfsoverdracht (evt. aandelen)
 • Opstalverzekering

Expertise en certificeringen

Taxeren mag alleen uitgevoerd worden door een gecertificeerd taxateur. Bentum Makelaardij Commercieel Vastgoed is in het bezit van deze certificeringen en loopt daarnaast voorop wat betreft gehanteerde taxatiestandaarden. Dit betekent in de praktijk het volgende:

We stemmen onze taxaties af op:

 • Internationale Taxatiestandaarden IVS (Red book, RICS) en
 • Europese taxatiestandaarden: EVS (Blue Book, TEGoVA);
 • We houden rekening met de richtlijnen en adviezen van het NRVT.  In het NRVT staan we ingeschreven in de kamers Bedrijfsmatig Vastgoed - Grootzakelijk Vastgoed en WOZ
 • We zijn lid van het Taxatiemanagement Instituut TMI

Portfolio

Op basis van onze expertise worden we veel gevraagd voor taxaties van onder andere het volgende type onroerende zaken:

 • Bedrijfsmatig vastgoed, midden- en grootbedrijf, industrie, horeca en onderwijs
 • Bijzondere, incourante en/of meer complexe onroerende zaken
 • Omzetgerelateerde onroerende zaken
 • Bijzondere/beperkt zakelijke rechten

Betrouwbaarheid als taxerende partij

Bentum Makelaardij Commercieel Vastgoed  is lid van de NVM Business [www.NVM.nl]. Vanuit deze partij is een erecode van kracht waaraan wij ons houden. Handhaving van de code vindt plaats middels periodiek overleg en direct toezicht vanuit de eindverantwoordelijke(n). Binnen de geaccepteerde ethische codes en onze interne gedragsregels zijn voldoende maatregelen genomen die afdoende scheiding tussen taxatieactiviteiten en makelaarsactiviteiten borgt.

Onafhankelijkheid en kwaliteit

Om onze onafhankelijkheid en kwaliteit extra te waarborgen wordt elke taxatie die wij uitbrengen voorzien van controle middels een tweede lezing door een daartoe gekwalificeerde externe collega-taxateur.

Zeer bijzondere objecten

Portefeuilles en objecten met een marktwaarde van boven € 1.000.000,- of objecten die op andere wijze zeer bijzonder zijn worden standaard gezamenlijk opgenomen en uitgewerkt met een daartoe gekwalificeerd externe collega-taxateur.

Klachtenregeling

Uiteraard zullen we er alles aan doen om klachten te voorkomen. Mocht er zich onverhoopt zo'n situatie voordoen, dan proberen we dit eerst in goed overleg op te lossen. Indien dit niet afdoende is dan is er het NVM Tuchtrecht (www.NVM.nl) alsmede het tuchtrecht vanuit het NRVT (www.NRVT.nl) waarbij we zijn aangesloten en waartoe de kritische meedenker zich kan wenden.

                           

Nieuws