Informatie en advies

Informatie en advies bij bedrijfsonroerende zaken

Bedrijfsvastgoed verwerven, hebben, houden en afstoten is een doorlopend proces. Dit geldt voor zowel de eigenaren en gebruikers, als voor de beleggers. Bedrijfsvastgoed beheren vraagt naast tijd, om vakdeskundigheid. Door onze jarenlange ervaring en gecertificeerde expertise in vastgoedbeheer kunnen wij van Bentum Makelaardij Commercieel Vastgoed, u die bieden.

U kunt gebruik maken van onze kennis en ervaring voor informatie over allerhande bedrijfsonroerende zaken en vastgoedzaken. Daarnaast voorzien wij u hierover graag van advies. Betreft uw hulpvraag een vakgebied dat niet in ons expertisegebied ligt? Dan schakelen we aanvullende hulp in van notarissen, accountants, fiscalisten, bankiers en juristen.

Onze diensten

Pouwel en Christian staan voor u klaar om u te informeren en adviseren over een breed spectrum aan vastgoedzaken, waaronder:

  • Begeleiding bij executieverkopen en executieveilingen (artikel 3:268 BW)
  • (Wettelijke) Huurprijsaanpassingen (artikel 7:290 BW ev)
  • Oplossen van huurgeschillen
  • Advies bij Bezwaarprocedures in het kader van de Wet WOZ, Onteigening, Planschades en  dergelijke
  • Advisering Onderwijsinstellingen
  • Advisering Overheden
  • Advisering Zorginstellingen
  • Advisering Rechtbanken/bij rechtszaken en geschillen
  • Bedrijfsbeëindigingen en bedrijfsoverdrachten
  • Advies bij faillissement (ook van huurders)

Meer weten over onze informatie- & adviesdiensten? Neem vrijblijvend contact met ons op via het [invoegen: link contact – contactformulier] of bel ons op telefoonnummer +31 (0)528 260 888.

Nieuws