Kantoren

Kantoren en kantoorfunctie

Onder kantoren wordt primair verstaan gebouwen die grotendeels een kantroorfunctie herbergen. Onder kantoorgebruik verstaan we dan werkzaamheden die uit diensten aan derden bestaan.

Frontkantoren of kantoren dienstbaar aan een productieproces vallen hier niet onder, deze scharen we onder bedrijfshallen.

Kantoorfuncties ten behoeve van overheidsinstellingen en zorginstellingen scharen we meestal ook onder een aparte noemer.

Nieuws