Bedrijfshallen

Hallen, bedrijfshallen of productiehallen

Onder bedrijfshallen verstaan we meestal gebouwen die grotendeels in gebruik zijn voor de productie en/of de opslag van roerende zaken. Eventueel aanwezige (front)kantoren zijn uitsluitend ter ondersteuning aan dit proces.
Bedrijfhallen zijn over het algemeen redelijk uitwisselbaar voor de einggebruikers. Dit in tegenstelling tot industriecomplexen.

Nieuws