Waarderingsmethodieken

Er zijn bij het vaststellen van de marktwaarde van een object meerdere wijzen om hiertoe te komen. Uiteraard staat de waarde los van de gehanteerde methodiek. Het dient, in combinatie met referentieobjecten uitsluitend om een zo correct mogelijke benadering te geven van de marktwaarde:

  • Huurwaardekapitalisatie (BAR / NAR) Methode
  • Gecorrigeerde Vervangingswaarde Methode
  • Discounted Cashflow Methode

Nieuws