Waardebegrippen

Waardebegrippen in het vastgoed

Met allen nieuwe regelgeving is er nog maar 1 over gebleven. Uiteraard zijn hier dan weer de nodige aanvullingen op, maar thans dient eigenlijk iedereen alleen nog te gebruiken:

Marktwaarde

"Het geschatte bedrag waartegen vastgoed tussen een bereidwillige koper en een bereidwillige verkoper na
behoorlijke marketing in een zakelijke transactie zou worden overgedragen op de waardepeildatum, waarbij
de partijen met kennis van zaken, prudent en niet onder dwang zouden hebben gehandeld."

Bovenstaande omschrijving is de zo goed mogelijk uit het Engels vertaalde definitie zoals internationaal gehanteerd wordt binnen het IFRS, de IVS.

 

Oude waardebegrippen

Alle overige waardebegrippen worden in essentie geacht niet meer van toepassing te zijn, echter sommige financiële instellingen zijn dermate log dat de implementatie van het nieuwe systeem langer op zich laat wachten. Derhalve dat onderstaand begrip nog wel gebruikt wordt. Ook in de volksmond zal het nog bestaan:

Executiewaarde

De prijs, die bij gedwongen openbare verkoop volgens plaatselijk gebruik bij aanbieding vrij van huur en gebruik, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed.

Nieuws