Waarderen algemeen

Hieronder een toelichting op het waarderen van vastgoed

Bij elk proces in de bedrijfsmakelaardij is de marktwaarde van het object, bedrijf of recht hét uitgangspunt. Vanuit deze nulmeting kun je verder kijken naar de mogelijkheden die er zijn.

'De Markt' bepaalt

In tegenstelling tot sommige opdrachtgevers en collega makelaars is het toch echt 'de markt' die de marktwaarde bepaalt. De gehanteerde methodiek is slechts een onderbouwing middels de best mogelijke referenties die er zijn.

Waardebegrippen

  1. Marktwaarde

Er zijn in eerdere tijden wel meerdere waarde begrippen geweest, echter gezien de mondialisering van ook het waarderen van vastgoed komt het tegenwoordig echt slechts op de hiervoor genoemde weer. Met dank aan het IFRS en het daarbij horende IVS. Uiteindelijk gaat het er om dat duidelijk wordt wat er gevraagd is.
Een aantal voorheen (en in de volksmond soms nog wel) in gebruik zijnde begrippen zijn:

Nieuws