Het beheren van bedrijfsvastgoed vraagt naast tijd, om deskundigheid. Naast de reguliere werkzaamheden helpen wij ook veel partijen met het adviseren op deelgebieden of zeer specifieke zaken omtrent onroerende zaken. Door onze kennis, ervaring en gecertificeerde expertise in vastgoedbeheer kunnen wij u de juiste hulp bieden. Het kan voorkomen dat uw hulpvraag breder ligt dan ons expertisegebied. In dit geval schakelen wij, uiteraard in overleg met u, aanvullende hulp in van notarissen, accountants, fiscalisten, bankiers of juristen.

Wij helpen u graag verder binnen een breed scala aan vastgoedzaken, waaronder:
  • Begeleiding bij executieverkopen en executieveilingen (artikel 3:268 BW)

  • Huurprijsaanpassingen (artikel 7:290 BW ev)

  • Contractovernames of Indeplaatsstelling(IDPS)

  • Bemiddeling bij huurgeschillen

  • Bezwaarprocedures in het kader van de Wet WOZ

  • Bepalen van de waarde of de waardeinvloed met betrekking tot beperkt zakelijke rechten, erfpacht, opstal, erfdienstbaarheden, bloot eigendom, grondwaarde, etc.

  • Bijstand in gerechtelijke procedures

  • BedrijfsbeĆ«indigingen en bedrijfsoverdrachten

  • Advies bij faillissement (ook van huurders)

Bovenstaande gevallen spelen met name bij grote bedrijven, bedrijven met omzetgerelateerd vastgoed (leisure en horeca), overheden en onderwijsinstellingen. Wilt u meer weten over onze informatie- en adviesdiensten? Neem vrijblijvend contact met ons op via het contactformulier.

Wilt u meer weten over vastgoedadvies met betrekking tot een bedrijfspand?
Wij denken graag met u mee!
Neem contact met ons op