Bezwaar maken of niet: de WOZ-waarde van uw bedrijfsobject. In deze blog vertellen we u wat bij ons de mogelijkheden zijn.

Hoe weet ik of bezwaar maken zin heeft?

Voor eigenaren en gebruikers van bedrijfsobjecten geldt dat ze van de (lagere) overheid allerlei heffingen zoals OZB en Waterschapslasten krijgen opgelegd die, meestal op basis van een percentage, gerelateerd worden aan de WOZ-waarde.

De Wet WOZ hanteert enkele zogenaamde ‘wetsficties’ en mede daarom is aan de hand van sec de beschikte WOZ-waarde lastig te bepalen of deze juist is vastgesteld.

In heel veel gevallen stelt een gemeente de WOZ-Waarde niet te laag vast.

Besef echter wel dat vanwege zeer beperkte middelen en mankracht (m-v) bij gemeenten er niet altijd even deskundig of nauwkeurig getaxeerd kán worden. Ook wordt zeker niet elk jaar gekeken of de feitelijke situatie nog wel klopt met de gegevens in de WOZ-waardering.

En – onze ervaring – is dat soms ook mee lijkt te spelen dat enkele gemeente de financiën niet goed op orde hebben en dat vervolgens in bezwaarfase en beroepsfase zoveel mogelijk wordt afgewezen in de hoop dat de belanghebbende dan ophoudt en er geen geld terugbetaald hoeft te worden.

Over het algemeen geldt dat hoe minder homogeen of gangbaar het object betreft hoe vaker er fouten in de beschikte WOZ-waarde sluipen. Ook het vaak ontbreken van praktijkervaring maakt dat er nog wel eens verschil zit tussen de marktwaarde en de WOZ-waarde (uiteraard gecorrigeerd voor de wetsficties).

Veelvoorkomende fouten zitten vaak in onder andere zaken zoals:

  • de afbakening
  • de objectkenmerken
  • de gebruikte oppervlaktes
  • de toegestane correcties
  • is er sprake van een (werktuigen)vrijstelling
  • de gehanteerde rekenmethodes
  • de toepassing van die rekenmethodes
  • de correcties van de referentieobjecten

Zodra u ons inschakelt zullen we aan de hand van de door u opgegeven motivatie in eerste instantie uw object kort beoordelen middels een bureauonderzoek. Als we op basis van uw input en de overige bij ons bekende gegevens van mening zijn dat het mogelijk de moeite loont om bezwaar te maken dan vragen we u om de WOZ-beschikking(en) toe te sturen.

Vervolg WOZ-bezwaar

Aan de hand van de gegevens op uw beschikking(en) zullen we (pro forma) bezwaar aantekenen en de gemeente verzoeken om hun taxatieverslagen aan ons te sturen om deze naast de van u gekregen informatie te leggen.

Indien we dan van mening zijn dat bezwaar geen zin heeft zullen we dit aan u kenbaar maken en in overleg met u het bezwaar intrekken.

Als u en onze eerste bevindingen stand houden dan zullen we het bezwaar handhaven en zo nodig nader motiveren.

Voordat we (pro forma) bezwaar aantekenen zullen we met u afspraken maken over onze vergoedingen en we vragen gelijk van u om de (vereiste) volmacht.

Hoe snel moet ik WOZ-bezwaar maken?

Er zit een ‘fatale’ wettelijke termijn aan het maken van WOZ-bezwaar. Deze staat genoemd op de beschikking en bedraagt 6 weken ná ‘dagtekening’. Deze dagtekening staat expliciet zo benoemd op de beschikking.

Buiten die termijn kan er geen rechtsgeldig bezwaar meer worden gemaakt. Houd bij uw aanvraag rekening met het feit dat wij uw informatie ook nog moeten zien te verwerken en onze agenda niet altijd veel ruimte laat.

Het risico van het al dan niet tijdig indienen ligt dan ook bij u.

En wat gebeurt er daarna?

Over het algemeen behandelen de gemeenten eerst de (eenvoudigere) woningen, daarna de courante-niet-woningen en op het laatst pas de niet-courante-niet-woningen. Dus inhoudelijk worden in onze praktijk de meeste bezwaren pas ná de zomervakanties behandeld. Regelmatig lukt het de gemeenten om voor het einde van het jaar een uitspraak te versturen, maar soms duurt dit (veel) langer.

Houd er ook rekening mee dat indien er nog een Beroep en eventueel Hoger Beroep volgen dat de procedures meerdere jaren in beslag kunnen nemen.

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Bentum Makelaardij Commercieel Vastgoed

Specialist in advies, bemiddeling en begeleiding bij alle vraagstukken die met commercieel vastgoed te maken hebben. Wij kijken verder en richten ons op de langere termijn. Wij vragen door, zodat wij onze kennis en expertise optimaal voor u kunnen inzetten. U krijgt wat u nodig heeft; een waardevol advies.

 

Disclaimer: bovenstaande is bedoeld om u te informeren en betreft geen juridisch kader.

#Bentum #CommercieelVastgoed #Vastgoed #OnroerendeZaken #OnroerendGoed #Bedrijfsgerelateerd #ExploitatieGebonden #Leisure #Horeca #Recreatie #Maatschappelijk #Taxateur #BedrijfsTaxateur #NRVT #Grootzakelijk #Bedrijfsmatig #Makelaardij #Bedrijfsmakelaar #Aankoopmakelaar #Verkoopmakelaar #FundaInBusiness #Funda #WOZ #Bezwaar #Beroep #HogerBeroep #Beschikking #Aanslag #OZB #Waterschapslasten #Gemeenten #Heffingen #Volmacht #ProForma #Dagtekening #Toestandsdatum #Peildatum #Belastingjaar #Procedure #Wetsfictie #BureauOnderzoek #Motivatie #Belanghebbende #Waarderingskamer #Taxatiewijzers #VNG #Taxatie #Marktwaarde #CouranteNietWoningen #NietCouranteNietWoningen