We komen het steeds vaker tegen: WOZ-bezwaren bij recreatieterreinen (bedrijven) waarbij jaarplaatsen zijn verhuurd aan mensen die daarop een stacaravan hebben geplaatst. In deze blog vertellen we u waarom.

Stacaravan

Stacaravans zijn voorzien van wielen en een dissel om op een eenvoudige manier verplaatst te worden. Als stacaravans ondanks deze mobiliteit bedoeld zijn om een langere tijd op dezelfde plek te staan dan worden de stacaravans volgens de wet toch als onroerende zaak beschouwd en mag de gemeente hierover Onroerende Zaakbelasting (OZB) heffen.

Huurgrond

In de Wet WOZ wordt geen rekening gehouden met huurrecht (of andere gebruiksbeperkingen). Eventueel verhuurde grond wordt daarmee gewaardeerd als ‘vrij van huur en/of gebruik’.

Stacaravans van derden op gehuurde grond

Hoe zit dit dan als een stacaravan, geplaatst door de gebruiker (recreant) op de grond van de eigenaar van de grond en het gebruik is geregeld met een huurcontract? De grond wordt dan als ‘vrij’ beschouwd en de stacaravan wordt door middel van zogenaamde ‘natrekking’ (juridisch) eigendom van de grondeigenaar.

In onze optiek is het zo dat er sprake is van een latente verplichting naar de gebruiker van de stacaravan (de huurder van de grond). Bij het vaststellen van de WOZ-waarde moet hier steeds rekening mee worden gehouden omdat deze verplichting als een last op de grond rust.

Wij vinden dat dit bij het vaststellen van de WOZ-waarde te vergelijken is met bijvoorbeeld een saneringsplicht van asbest, bodemverontreiniging of kosten voor achterstallig onderhoud. Deze situatie is, naar onze mening, ontstaan door een fout in de wetgeving. Deze problematiek speelt nog maar vrij recent en er is daarom nog weinig jurisprudentie over. Momenteel lopen er meerdere rechtszaken over.

Meerdere stacaravans op huurgrond

Als het WOZ-object bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd , moeten alle kavels, inclusief de onroerende stacaravans als geheel worden gewaardeerd. Hoe je hiermee moet omgaan vertellen we je in een latere blog.

Dus ligt het ‘economische’ eigendom van de stacaravan bij de huurder? Of is er sprake van gehuurde grond voor het stallen van een stacaravan? Dan kunt u overwegen om toch bezwaar aan te tekenen. Onze verwachting is dat er binnenkort jurisprudentie komt die aansluit bij de economische situatie of dat de wetgever met een reparatie van de wet komt.

U kunt uw beschikking vrijblijvend sturen naar ons e-mailadres. Vermeld dan ook vast uw redenen van bezwaar. Wij zullen deze gegevens vertrouwelijk beoordelen en u laten weten of bezwaar maken ons zinvol lijkt.

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Bentum Makelaardij Commercieel Vastgoed

Specialist in advies, bemiddeling en begeleiding bij alle vraagstukken die met commercieel vastgoed te maken hebben. Wij kijken verder en richten ons op de langere termijn. Wij vragen door, zodat wij onze kennis en expertise optimaal voor u kunnen inzetten. U krijgt wat u nodig heeft; een waardevol advies.

 

Disclaimer: bovenstaande is bedoeld om u te informeren en betreft geen juridisch kader.

#bentum #commercieelvastgoed #vastgoed #makelaardij #bedrijfsmakelaar #aankoopmakelaar #verkoopmakelaar #fundainbusiness #funda #WOZ #Bezwaar #Beroep #recreatie #HISWARECRON #HISWA-RECRON #stacaravans #huurgrond #natrekking