Erfpacht komt in het westen veel voor, in ons werkgebied veel minder. In deze blog vertellen we je kort wat het inhoudt en wat hierbij komt kijken.

Erfpacht

Erfpacht is een zakelijk recht. Dat betekent dat iemand het recht heeft om een stuk grond, dat van een ander is, te houden of te gebruiken. De gebruiker (erfpachter) betaalt hiervoor een bepaald bedrag (canon of een ‘grondrente’) aan de eigenaar (erfverpachter) van de grond. De erfverpachter heet dan de bloot eigenaar van de grond en kan het niet zelf meer gebruiken. De erfpachter is geen eigenaar van de grond maar mag deze gebruiken en vaak ook bebouwen (via een opstalrecht).

Zo is het voor de erfverpachter mogelijk om rendement te maken op de grond, zonder deze te verkopen, of specifieke gebruiksregels op te stellen die op grond van andere regelgevingen niet of beperkt mogelijk zijn. Dat is dan ook de reden waarom we erfpacht vaak bij overheden of grotere (maatschappelijke) stichtingen terug zien komen.

Het voordeel voor de erfpachter is dat hij voor het bouwen van opstallen op de grond een lening met recht van hypotheek kan vestigen (na toestemming van de erfverpachter), dit in tegenstelling tot huur. Een voordeel is dat de grond niet meegefinancierd hoeft te worden. Een nadeel is dat de erfpachter geen voordeel heeft van een eventuele waardestijging van de grond.

Binnen een erfpachtcontract spelen veel onderdelen die kunnen zorgen voor problemen. De aspecten in een erfpachtovereenkomst die een grote invloed hebben op de marktwaarde zijn:

welke grondrente (canon) is afgesproken;
wat de (resterende) looptijd van het contact is;
of en zo ja, wanneer de grondrente (canon) wordt aangepast en op welke manier dit gebeurt;
of er sprake is van een eindvergoeding voor wat er op de grond gebouwd wordt en op welke wijze deze vergoeding wordt bepaald.

Let op: er zijn lopende erfpachtcontracten waarbij afwijkende regels gelden (het oude Burgerlijk Wetboek).

Erfpacht voor particulieren wordt vaak gezien als onwenselijk en wordt soms zelfs niet gefinancierd door de grotere banken. Wat ons betreft is dit zonde omdat het een goede manier kan zijn voor erfverpachters om sturing te geven aan het gebruik van de grond of om de grond in bezit te houden. Voor erfpachters kan erfpacht, mits goede afspraken worden gemaakt, ook grote voordelen opleveren.

Heeft u een vraag of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact met ons op.

Bentum Makelaardij Commercieel Vastgoed

Specialist in advies, bemiddeling en begeleiding bij alle vraagstukken die met commercieel vastgoed te maken hebben. Wij kijken verder en richten ons op de langere termijn. Wij vragen door, zodat wij onze kennis en expertise optimaal voor u kunnen inzetten. U krijgt wat u nodig heeft; een waardevol advies.

Disclaimer: bovenstaande is bedoeld om u te informeren en betreft geen juridisch kader.

#bentum #commercieelvastgoed #vastgoed #makelaardij #bedrijfsmakelaar #aankoopmakelaar #verkoopmakelaar #fundainbusiness #funda #erfpacht #canon #eindwaarde #looptijd #blooteigendom #erfpachtcontract