In de eerste maanden van het jaar vallen de meeste WOZ-beschikkingen op de mat. De vastgoedmarkt is de laatste tijd fors verbeterd en de waardes in het vastgoed daarmee ook, heeft het dan nog wel nut om bezwaar aan te (laten) tekenen? In deze blog vertellen we u meer.

Bezwaar of niet?

Het heeft geen nut om bezwaar aan te (laten) tekenen bij een klein verschil of wanneer u het gevoel heeft dat de waarde rond de waardepeildatum één jaar eerder juist was. Dus tenzij er een administratieve of technische fout, zoals bijvoorbeeld onjuiste objectkenmerken, is gemaakt raden wij u af om dan bezwaar aan te tekenen.

Afhankelijk van het type vastgoed kan het nut hebben om bezwaar aan te tekenen. Zo kan het met name voor exploitatiegebonden vastgoed, zoals horeca en recreatie, of detailhandelsbedrijven, interessant zijn om toch bezwaar aan te tekenen. Want hoewel de waardepeildatum één jaar terug in de tijd ligt, gaat het om de toestandsdatum en die ligt op 01-01-2021.  Op dat moment was de negatieve invloed van corona natuurlijk al aanwezig.

Daarnaast kunt u zich afvragen of de WOZ-waarde op de juiste wijze is vastgesteld. Zo zijn er spelregels die voortvloeien uit de wet om tot de waardering te komen en deze kunnen een behoorlijke invloed op de WOZ-waarde hebben.

Waar kunt u op letten bij het afwegen of een bezwaar nodig of haalbaar is:
Lag de WOZ-waarde een jaar geleden in lijn met uw gevoel hierbij?
Zijn er recente veranderingen in, aan of op het object die een substantiële invloed (kunnen) hebben?
Is er een opvallende stijging of daling ten opzichte van eerdere jaren?
Heeft u een uniek object, of een object groter dan gemiddeld, of een object met beperkte gebruiksmogelijkheden, of een object die achterstallig onderhoud heeft?
Is er sprake van bijzonder of afwijkend gebruik?

Indien u een of meerdere van de bovenstaande vragen kunt beantwoorden met een ‘Ja’ of wanneer uw onderbuikgevoel aangeeft dat het niet klopt, dan raden wij u aan om uw aanslag door ons te laten beoordelen.

U kunt uw aanslag, voorzien van uw gronden van bezwaar, naar ons mailen. Wij zullen deze gegevens vanaf ons bureau beoordelen en proberen in te schatten of een bezwaar zinvol is. Als dit geen of beperkt zin heeft zullen we dit melden. Wanneer het blijkt dat het zinvol is om bezwaar te maken zullen we u onze voorwaarden en formaliteiten toesturen.

Bentum Makelaardij Commercieel Vastgoed

Specialist in advies, bemiddeling en begeleiding bij alle vraagstukken die met commercieel vastgoed te maken hebben. Wij kijken verder en richten ons op de langere termijn. Wij vragen door, zodat wij onze kennis en expertise optimaal voor u kunnen inzetten. U krijgt wat u nodig heeft; een waardevol advies.

Disclaimer: bovenstaande is bedoeld om u te informeren en betreft geen juridisch kader.

#bentum #commercieelvastgoed #vastgoed #makelaardij #bedrijfsmakelaar #aankoopmakelaar #verkoopmakelaar #fundainbusiness #funda #WOZ #Bezwaar #Beroep